Rijbewijs uit (niet EU/EVA) landen geschikt voor omwisseling

U kunt een buitenlands rijbewijs onder bepaalde voorwaarden omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Als uw rijbewijs afkomstig is uit de Europese Unie (EU) of een land van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) komt u daar (als u voldoet aan een aantal andere voorwaarden) voor in aanmerking. Maar ook voor rijbewijzen uit een aantal landen buiten de EU of EVA is dit in sommige gevallen mogelijk.

Een buitenlands rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs kan alleen als het rijbewijs geldig is voor de categorieën die achter het land vermeld staan in de tabel. Ga voor meer informatie en de verdere voorwaarden voor omwisseling naar ‘Buitenlands rijbewijs omwisselen voor Nederlands rijbewijs‘.

Land Rijbewijs Voertuig Categorie
Andorra   Personenauto Nederlandse rijbewijscategorie B
Canadese provincie Alberta Class 5    Nederlandse rijbewijscategorie B
Canadese provincie  Québec Class 5   Nederlandse rijbewijscategorie B
Israël B Personenauto Nederlandse rijbewijscategorie B
Japan 1B Personenauto en motorfiets met meer dan 400 cm3 Nederlandse rijbewijscategorieën A en B
Jersey     Alle categorieën
Man     Alle categorieën
Monaco     Alle categorieën
Singapore Class 2 Class 3 Motorfiets met meer dan 400 cm3 Personenauto Nederlandse rijbewijscategorieën A en B
Chinees Taipei (Taiwan) B Personenauto Nederlandse rijbewijscategorie B
Voormalige Nederlandse Antillen     Alle categorieën
Zuid-Korea second class ordinary licence   Nederlandse rijbewijscategorie B

Waarom is omwisseling niet voor alle landen buiten de EU/EVA mogelijk?

Alleen rijbewijzen uit landen buiten de EU/EVA waarmee Nederland een overeenkomst heeft afgesloten, kunnen omgewisseld worden. De landen die genoemd worden in de tabel hebben een overeenkomst en voldoen aan de Europese rijbewijsrichtlijn (2006/126/EG). Voor de overige landen buiten de EU is er geen overeenkomst afgesloten. Rijbewijzen uit die landen kunnen dus niet worden omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs.

Uitzondering 30% regeling

Wanneer u voor uw werk (kennismigrant) in Nederland bent dan kan het zijn dat u onder de zogenoemde ‘30% regeling’ van de Belastingdienst valt. Valt u onder deze 30% regeling dan kunt u uw buitenlands rijbewijs (ongeacht welk land) omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als het buitenlands rijbewijs nog geldig is. Voor het aanvragen van een Nederlands rijbewijs heeft u in dat geval een ‘Beschikking Bewijsregel’ (verklaring) van de Belastingdienst nodig die u samen met uw werkgever kunt aanvragen.

Voorbeeld

Ik heb een Amerikaans rijbewijs. Kan ik dit omwisselen voor een Nederlands rijbewijs?
Nee, het is niet mogelijk om een rijbewijs uit de Verenigde Staten om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs. Nederland heeft geen overeenkomst afgesloten met de Verenigde Staten (VS) of afzonderlijke staten van de VS. De VS hebben meerdere rijbewijzen. Per staat zijn er verschillende documenten met verschillende gegevens en verschillende exameneisen. Daarmee voldoen de VS niet aan de Europese eisen (Europese rijbewijsrichtlijn).

Brexit en uw rijbewijs

Heeft u een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk en woont u in Nederland? Dan krijgt u te maken met de Brexit. Ga voor meer informatie naar Brexit en RDW.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Hoe kunnen wij u helpen?